Vijf grote prullenbakken op de Markt in Gouda

De Markt in Gouda kent van oudsher drie gedeelten met voor ieder deel een eigen naam die al sinds tientallen jaren overigens niet meer gebruikt worden.
Het deel tussen de Hoogstraat langs De Zalm en Arti Legi tot aan de Stoofsteeg heette de Regenboog. Het deel tussen de Korte Tiendeweg en de Wijdstraat stond bekend als botermarkt en het deel tussen Hoogstraat langs AH en de Trekpleister tot aan de Wijdstraat werd Koestraat genoemd.
Deze Koestraat dankte haar naam aan het feit dat tijdens marktdagen hier de koeien stonden.
Dat deel van de Markt is het meest drukbezocht door wandelaars en hier wordt dus ook het meeste vuil ingezameld.
Met enige regelmaat stromen de prullenbakken daar over van het vuil en komt vuil als zwerfafval op straat te liggen. De Stichting Gouda Schoon heeft daar al diverse malen op gewezen.
Of dat geholpen heeft is niet bekend, maar feit is wel dat de gemeente sinds afgelopen maandag daar vijf nieuwe hele grote prullenbakken heeft geplaatst.