Stichting Gouda Schoon

VISIE

Stichting Gouda Schoon – SGS – voert op een milieu- en arbeidsvriendelijke manier schoonmaakwerkzaamheden uit in het Goudse kernwinkelgebied, dat bestaat uit de Markt met toeleidende winkelstraten.
Vooral het ‘Zwerfafval’ is een bron van zorg en irritatie en valt vooral op als het rustig is op straat.
Er wordt niet alleen aandacht geschonken aan schoonmaken in brede zin, maar ook aan het opruimen van afval en zwerfafval bij allerhande evenementen zoals het Paasontbijt. Met name in de weekends komt op de uitgaansavonden veel afval op straat terecht.

De stichting wil het bestrijden van zwerfafval zeker tot en met het jaar 2022 blijven ondersteunen, want in 2022 zal er 750 jaar Stadsrechten gevierd worden. Hiertoe is een ‘Zwerfafvalplan 2019-2022’ ingediend om blijvend de aandacht op het zwerfafval vast te houden.

Verder is de stichting bezig met de uitvoering van het ‘Afval Project Horeca Binnenstad Gouda’. De deelnemers zijn zeer tevreden over het ophalen van hun bedrijfsmatig afval.
En in het kader van Diftar voor Winkels en Bedrijven kunnen ondernemers zich ook aansluiten bij het project Afval Horeca Binnenstad Gouda.
Ook is de stichting betrokken bij een deel van de mobiliteitsvisie van de gemeente Gouda.

Handen uit de mouwen

 1. Zwerfafval
  Juist op de zondagochtenden na de drukke uitgaansavond op de zaterdag is zwerfafval een storend gezicht en wordt er dus in opdracht van de Stichting Gouda Schoon extra schoongemaakt.
 2. Afval project Horeca Binnenstad
  Stichting Gouda Schoon is bezig om samen met de horeca de vele containers en kliko’s uit het historische centrum weg te krijgen. Het streven is tevens naar vermindering van (zwaar) verkeer onder andere veroorzaakt door vele afvalverwerkers met grote afvalwagens. Nu heeft de binnenstad last van extra CO2- en fijnstofuitstoot en op bepaalde tijden congestie. Ook de slappe bodem in combinatie met zwaar verkeer is funest voor de historische panden. Op 6 dagen in de week wordt het bedrijfsmatig afval in speciale witte plasticzakken met een elektrisch vrachtautootje opgehaald op afgesproken tijdstippen tussen 10.00 – 14.00 uur. Dit afval wordt buiten de singels op een centrale plaats opgeslagen in perscontainers. Daar wordt het door één partij opgehaald. Inmiddels wordt sinds medio mei 2018 op de geschetste wijze het afval opgehaald.
 3. Diftar voor winkels en bedrijven in de binnenstad
  In het kader van het gemeentebesluit ‘Afval scheiden loont 2018’ helpt de stichting ondernemers bij het flexibel inzamelen van hun bedrijfsmatig afval. Zij kunnen meedoen met het Afval project Horeca Binnenstad.
 4. Mobiliteit Binnenstad
  Gezien de vele pakketdiensten die nu al veel overlast en ergernis opleveren (hetgeen door het toenemend gebruik van online-aankopen verdergaande grotere en intensievere vervoersbewegingen geeft) zal ook in het kader van duurzaamheid een oplossing gevonden moeten worden. De stichting denkt en doet mee in de mobiliteitsvisie hieromtrent.

Zie hier onder voor een verslag van de beide projecten.