Inzameling blikjes statiegeld vertraagd

Door een tekort aan grondstoffen en personeel lukt het niet om vanaf 1 januari 2023 landelijk statiegeldblikjes in te zamelen. Drie maanden later dan gepland, vanaf 1 april 2023, kunnen blikjes bij onder meer supermarkten worden ingeleverd. Dat schrijft Stichting Afvalfonds Verpakkingen maandag.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen werkt in opdracht van supermarktenkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en branchevereniging voor voedselproducenten Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) aan een innamesysteem voor consumentenblikjes. De maatregel is bedoeld om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen.

Het inzamelingssysteem zou met ingang van 2023 gereed zijn, maar loopt nu vertraging op door “toenemende onzekerheid in levertijden van bijvoorbeeld machines door de grondstoffenschaarste”, aldus de stichting in een persbericht.

Daardoor is besloten om het systeem drie maanden later – vanaf 1 april 2023 – in gebruik te nemen. De vertraging moet ervoor zorgen dat het statiegeldsysteem meteen goed functioneert, schrijft de stichting. “Anders is het statiegeldsysteem op blik bij voorbaat gedoemd te mislukken”, aldus Stichting Afvalfonds Verpakkingen.