Mobiliteit Binnenstad

In het mobiliteitsoverleg tussen ondernemers – o.a. Gouda Onderneemt! – en de gemeente Gouda is specifiek aandacht gevraagd voor goederenvervoer binnenstad. Dit onderwerp stond niet in het uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie van de gemeente Gouda voor de komende jaren, maar werd wel specifiek genoemd in de desbetreffende visie.
Gouda Onderneemt! vindt dat dit onderwerp een strategische en beleidsmatige inbedding verdient.
Een binnenstadsservice kan hierin een interessante rol spelen, maar kan alleen worden gerealiseerd door regelgeving zodat men verplicht wordt gebruik te maken van bijv. een goederenhub aan de rand van de (binnen-)stad cq. eisen worden gesteld aan vervuilende vrachtauto’s. Initiatieven in bijv. Nijmegen, Maastricht en Amsterdam van binnenstadservice zijn voorbeelden hoe dit aangepakt kan worden.
De Stichting Gouda Schoon is voorstander van een integrale aanpak, waarbij de gemeente een belangrijke speler is in verband met regelgeving en sturing. Immers het gaat niet alleen om de grote vervuilende vrachtwagens, die zich regelmatig vastrijden in de binnenstad. Ook de vele pakketdiensten zorgen voor congestie en onveilige situaties. Na 12.00 uur is het kernwinkelgebied binnen de zakpalen gesloten voor auto’s zonder ontheffing, maar daar storen de bezorgdiensten zich vaak niet aan.

De stichting denkt onafhankelijk na en mee over beperking van grote afvalwagens in de binnenstad en over de vele verschillende pakketdiensten die in de binnenstad rondrijden.