Zwerfafval

Op het Congres ‘Het Rendement van Schoon’ in november 2016 werd aan het bestuur van Stichting Gouda Schoon het belang van een schone leefomgeving duidelijk gemaakt. Het congres in deze vorm bestaat nu 5 jaar en onderdeel hiervan is de uitverkiezing van ‘Het Schoonste Winkelgebied’. Nederland Schoon organiseert jaarlijks deze wedstrijd.
Gouda blijkt met drie winkelgebieden mee te doen, namelijk met Winkelcentrum Bloemendaal, Winkelcentrum Goverwelle en het Kernwinkelgebied Binnenstad. Vanuit de gemeente Gouda wordt aan diverse partijen opdracht gegeven om het openbare gebied (zwerf)afvalvrij te maken en te houden.
Door nu echt in te zetten op de problematiek van zwerfafval wordt op de zondagmorgen het kernwinkelgebied structureel aangepakt.
Ook in de grachten binnen het kernwinkelgebied ligt zwerfafval, wat een storend en ontsierend beeld geeft. Door het zogenoemde ‘kopvissen’ wordt dit zwerfafval opgevist. Dit zal de stichting eveneens structureel blijvend laten aanpakken.

Fiets in de gracht

Er is veel te doen in het kernwinkelgebied van Gouda, zoals: het buitenwerk reinigen van de prullenbakken, reinigen van de banken, verwijderen groen tussen de fietsenrekken, verwijderen van graffiti etc.. Een schoonmaakplan is opgesteld en wordt wekelijks besproken met de stadsschoonmaker(s).
Tevens worden er foto’s gemaakt van afval, dat er niet hoort te zijn. Dit wordt dan doorgegeven aan Cyclus en Gemeente Gouda.