Zwerfafval

Op het Congres ‘Het Rendement van Schoon’ in november 2016 werd aan het bestuur van Stichting Gouda Schoon het belang van een schone leefomgeving duidelijk gemaakt. Het congres in deze vorm bestaat nu 5 jaar en onderdeel hiervan is de uitverkiezing van ‘Het Schoonste Winkelgebied’. Nederland Schoon organiseert jaarlijks deze wedstrijd.
Gouda blijkt met drie winkelgebieden mee te doen, namelijk met Winkelcentrum Bloemendaal, Winkelcentrum Goverwelle en het Kernwinkelgebied Binnenstad. Vanuit de gemeente Gouda wordt aan diverse partijen opdracht gegeven om het openbare gebied (zwerf)afvalvrij te maken en te houden.
Door nu echt in te zetten op de problematiek van zwerfafval wordt op de zondagmorgen het kernwinkelgebied structureel aangepakt.

Fiets in de gracht