Gouda Stad van Schoon

April 2017 zijn we van start gegaan

Regelmatig voert de stichting overleg met ondernemers en winkeliers om te kijken hoe iedereen enthousiast kan worden om actief mee te doen.