Vacatures

Onkruid wegbranden begin Turfmarkt

Wij zijn niet meer op zoek naar een schoonmaker m/v

Het bestuur van Stichting Gouda Schoon is verheugd, dat het nieuwe stadsschoonmakers (en nu een zwerfafvalteam) heeft. Sinds begin april 2018 worden twee jonge mensen ingehuurd die het zwerfafval op de zondagmorgen te lijf gaan.

Voor wat betreft arbeidsduur gaat het om de zondagochtend van 08.00/0.900 – 13.00 uur. Het is de bedoeling dat elke zondag het kernwinkelgebied in de binnenstad geschoond wordt van zwerfafval. Tevens wordt ook regelmatig gevraagd om paraat te zijn op evenementen, zoals: Paasontbijt, Kaasmarkt, Kinderkaasmarkt etc. Ook wordt er informatie verstrekt aan schooljeugd, winkeliers, ondernemers en andere belangstellenden.
De Stichting Gouda Schoon zorgt voor voldoende materialen en gezamenlijk met de schoonmakers wordt een schoonmaakplan opgesteld.