Vacatures

Het bestuur van Stichting Gouda Schoon huurt jonge mensen in die het zwerfafval op de zondagmorgen te lijf gaan.
Voor wat betreft arbeidsduur gaat het om de zondagochtend van 0.900 – 13.00 uur. Het is de bedoeling dat elke zondag het kernwinkelgebied in de binnenstad geschoond wordt van zwerfafval.
De Stichting Gouda Schoon zorgt voor voldoende materialen en gezamenlijk met de schoonmakers wordt een schoonmaakplan opgesteld.