Diftar ondernemers en winkels

In 2018 is Diftar in Gouda ingevoerd. Met de slogan “Afval scheiden loont” is de gemeente Gouda druk met de communicatie. Voor bedrijven zal dat inhouden, dat afval aanbieden uitsluitend via een erkend afvalbedrijf zal moeten gebeuren. Stichting Gouda Schoon zal in de binnenstad de ondernemers helpen dit op een flexibele wijze te regelen. Via het project Afval Horeca Binnenstad kunnen zij ook gebruik gaan maken van het aanbieden van hun bedrijfsafval op zes ochtenden in de week, met uitzondering van de zon- en feestdagen.
De stichting is zeer content dat er al diverse organisaties, bedrijven en winkels meedoen met het flexibel ophalen van bedrijfsmatig afval.