Strijd tegen plastic op Europees niveau

Plastic blijft zich maar ophopen tot ongekende hoogtes. Vanuit de Europese Unie komt daarom een plan maatregelen te nemen om hier iets aan te doen. Allereerst zal ervoor worden gezorgd dat meer dan 500 miljoen Europeanen beschikking krijgen van schoon tapwater. Hierdoor zullen mensen minder gebruik maken van plasticflessen. Daarnaast wil Brussel ervoor zorgen dat al het plastic recyclebaar is in 2030. Tot slot is men van plan de inzameling te bevorderen.

Vice Commissievoorzitter Frans Timmermans stelt dat wanneer er geen maatregelen worden getroffen, er in 2050 meer plastic dan vis in de oceaan zal zitten. Timmermans is van mening dat we niet meer ons water, ons voedsel en zelfs ons lichaam moeten vervuilen met plastic. De enige manier die ervoor kan zorgen dat we deze vervuiling tegengaan, is door meer plastic te gaan hergebruiken. Hier komt ook een betere inzameling bij kijken. Er wordt in slechts een jaar tijd in totaal 25 miljoen ton aan plastic geproduceerd in Europa en hiervan wordt nog geen 30 procent verzameld voor eventueel hergebruik.

De situatie is ernstig. Nu al bestaat 85 procent van al het strandafval uit plastic. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat in vrijwel alle magen van zeevogels plastic is te vinden.

Er moeten nog concrete voorstellen komen, maar Brussel wil bedrijven, overheden en consumenten motiveren om beter te hergebruiken. Dat advies zal uiteindelijk worden vertaald naar een aanpassing in de wetgeving. Zo zal in de toekomst op het etiket moeten worden aangegeven welke delen afbreekbaar zijn en welke niet. Daarnaast moet het gebruik van microplastics worden terug gedreven. Verder wordt er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ontwikkeling op het gebied van ‘slim plastic’. Dit extra bedrag komt nog bovenop de al eerder uitgetrokken 250 miljoen euro.