Project Stichting Gouda Schoon opgenomen in tien best practices

Gemeenten maken op dit moment plannen voor de invoering van een zero-emissiezone voor Stadslogistiek. Bij deze plannen spelen goed functionerende, levensvatbare voorbeelden van efficiënte en duurzame Stadslogistiek een belangrijke rol, omdat ze laten zien dat zero-emissie stadslogistiek mogelijk is en al plaatsvindt.

Er is nu een lijst opgesteld door Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W met Best Practices, zodat gemeenten succesvolle voorbeelden uit andere steden kunnen kopiëren en zelf implementeren. In deze lijst is ook het ‘Project Afval Binnenstad Gouda’ opgenomen. Stichting Gouda Schoon en gemeente Gouda zijn er trots op dat het is aangemerkt als Best Practice en als zodanig gedeeld is met alle gemeenten in Nederland.

Voor het afvalproject in de Goudse binnenstad werkt de Stichting Gouda Schoon samen met de gemeente Gouda (o.a. steun en support van Handhaving), met Promen (chauffeur en huur elektrisch wagentje) en Beelen (perscontainer en afval).

Inmiddels sluiten steeds meer kleine maar ook grote horecazaken in de Goudse binnenstad zich aan bij het project. Recent werden Central, Swing, Belvedere en Casa Chow deelnemer.

Lees hier de volledige Lijst Best Practices