Afval in het openbaar gebied in de Goudse binnenstad

Sinds 1 januari van dit jaar mogen inwoners van de Goudse binnenstad geen grijze vuilniszakken meer op straat zetten tijdens de wekelijkse ophaalronde. De gemeente verstrekt nu speciale gele zakken. Dit jaar krijgen inwoners 50 gratis zakken. Daarna moet voor de zakken worden betaald. Wie toch nog grijze of andere gekleurde zakken buiten zet – ook op andere momenten van de week – riskeert een boete van 90 euro. Speciale opsporingsambtenaren nemen dergelijke zakken mee en onderzoeken de inhoud op naam en adresgegevens.
Zo zijn afgelopen week illegale vuilniszakken onder meer aangetroffen in de Stoofsteeg. Via het Meldpunt Openbaar Gebied zijn ook deze zakken meegenomen voor controle.
Inwoners die een pasje hebben voor een ondergrondse container mogen wel grijze zakken blijven gebruiken. Zij betalen per keer dat van de container gebruik wordt gemaakt.

Het project ‘Bestrijding zwerfafval in het Goudse kernwinkelgebied’ is ook in 2018 weer verlengd. Het budget voor 2018 is hetzelfde als voor 2017. Maar voor 2017 ging het om negen maanden schoonmaken terwijl het dit jaar om twaalf maanden gaat. Het schoonmaakplan moet dus iets worden aangepast.
Wat natuurlijk wel meehelpt is dat op zaterdagen de prullenbakken in het kernwinkelgebied tijdig worden geleegd door Cyclus. De laatste weken is meerdere malen geconstateerd dat dit niet het geval is. Zo puilde deze prullenbak (zie foto) op de Korte Tiendeweg bij de Koster Gijzensteeg afgelopen zaterdag al om 13.00 uur uit van het vuil. Met als gevolg dat de Korte Tiendeweg later in de middag een smerig aanzien bood.