Steeds meer steun voor statiegeld op blikjes en plastic flesjes

Jaarlijks belanden in Nederland naar schatting 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en 100 tot 160 miljoen blikjes op straat of in de vuilnisbak. Volgens onderzoeksbureau CE Delft kan met een statiegeldsysteem een reductie van 70 tot 90 procent van de weggegooide blikjes en flesjes worden bereikt.

De kosten van de inzameling variëren van enkele tientallen miljoenen euro’s tot 100 miljoen euro. Zo zullen supermarkten extra moeten investeren in inname-apparaten. Op basis van zes Europese landen waar al een inzamelsysteem bestaat, is ingeschat dat het aantal apparaten met 66 tot 200 procent moet toenemen, aldus CE.

Er bestaat steeds meer steun voor het invoeren van statiegeld. In november is er een speciale Statiegeldalliantie opgericht op initiatief van Recycling Network Benelux. Die startte met 21 leden en half december was dit aantal al gegroeid naar 47 leden. De alliantie is een samenwerking van Nederlandse en Belgische organisaties die hun overheid aansporen om in 2018 statiegeldregelingen in te voeren of uit te breiden. Inmiddels zijn gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht en Haarlem ook lid.

Het totale aantal Nederlandse gemeenten dat zich heeft aangesloten ligt nu op 29. Zij vertegenwoordigen volgens de organisatie 3,4 miljoen mensen. Daarnaast is de Consumentenbond, de grootste consumentenorganisatie van Nederland, lid geworden. Verder gaat het om onder meer afvalbedrijven, een roeivereniging, milieuorganisaties, vrouwenbewegingen en bedrijven.