Goudse Business Club op 4 juli 2017 over Afval en Zwerfafval

Iedere 1ste dinsdag van de maand houdt de Goudse Business Club haar clubavond.
Deze keer was het onderwerp op de zeepkist ‘Afval en Zwerfafval in de binnenstad van Gouda’.
Door Karel Baarspul, secretaris van de SOG – de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda – werd aan de aanwezige ondernemers verteld met welke projecten de SOG bezig is.
1. Het project Afval Horeca Binnenstad Gouda houdt in, dat de containers waar veel zwerfafval uit kan komen uit het zicht geplaatst worden en op 5, 6 of 7 dagen in de week geledigd zullen worden.
2. Het project Zwerfafval komt uit het eerste project voort. Door de stadsschoonmaker Henri wordt speciaal op de zondagen en op speciale evenementen het kernwinkelgebied ’s morgensvroeg schoon gemaakt. Dan valt immers het pas echt op hoeveel (zwerf)afval op straat terecht komt. Ook worden de prullenbakken, bankjes, fietsenrekken en grachten schoongemaakt volgens een activiteitenplan.
3. Er is begin juni een ‘Afvalwinkel’ geopend op de Korte Tiendeweg 16-18; hier zullen op gezette tijden info worden verstrekt  en afvalborrels worden gehouden voor iedereen, die geïnteresseerd is in de afvalproblematiek. Ook zullen scholen worden uitgenodigd.