Stichting Gouda Schoon bij opschoondag Goudse binnenstad

Afgelopen zaterdag 1 mei hielden de ondernemers van de Goudse binnenstad een opschoondag. Met talloze vrijwilligers werd papier en ander afval opgeruimd. Ook werden de plantenbakken voorzien van nieuwe bloemen en werden vlaggen aan de winkelpuien vervangen door nieuwe vlaggen met de kreet: ‘Gouda, Cheese Capital of the world’.

Natuurlijk was de Stichting Gouda Schoon ook ingeschakeld. Barry, één van de stadsschoonmakers op zondagochtend voor het opruimen van zwerfafval, stond paraat met de bakfiets om dode plantenbakken naar een afgesproken verzamelpunt op de Kleiweg/Hoogstraat te brengen waar ze werden vervangen met nieuwe bloeiende plantjes.
Daar stonden wethouders, de centrummanager, vrijwilligers en diverse binnenstadsondernemers klaar om de bakken weer op te knappen.

Stichting wint logo’s van Nederland Schoon

Afgelopen voorjaar heeft de Stichting Gouda Schoon (SGS) meegedaan aan een enquête die werd verspreid door Nederland Schoon onder gemeenten en andere organisaties die zich bezighouden met zwerfafval. Onder de inzenders werden drie prijzen verloot.
De Stichting Gouda Schoon was een van die winnaars en kreeg van Nederland Schoon de mogelijkheid om op maximaal tien plekken in de stad een logo aan te laten brengen waarbij publiek wordt opgeroepen om de omgeving schoon te houden.
Op 17 april kwam een gespecialiseerd bedrijf de logo’s in het kernwinkelgebied van de Goudse binnenstad aanbrengen. Wethouder Hilde Niezen hielp mee om het eerste logo aan te brengen op de Kleiweg vóór de Stadswinkel (zie foto).

De overige logo’s werden aangebracht op de hoek Kleiweg/Turfmarkt, Wijdstraat, Lange Groenendaal, Achter de Waag, bij de Nieuwe Marktpassage en op de Korte en Lange Tiendeweg.
De logo’s zijn met milieu-vriendelijke grondstoffen aangebracht en blijven – afhankelijk van het weer en het intensieve gebruik – ongeveer 6 tot 8 weken zichtbaar.

Stichting Gouda Schoon voert plantenbakken af voor herstel

De S.O.G., de ondernemersvereniging van de Goudse binnenstad, heeft een tijd geleden kleine plantenbakken gevuld met violen in de belangrijkste winkelstraten geplaatst. Doel was de straten in de donkere tijden wat op te fleuren.
De hoop daarbij was ook dat winkels waar deze plantenbakken (vlak)bij staan, de bakken in de gaten houden. Bij droog weer een beetje water geven, bij nat weer de bakken beschermen en bij schade de bakken herstellen.
Helaas zijn op bepaalde plekken deze plantenbakken niet veilig geweest voor herhaalde vernielingen door nachtelijke bezoekers. Bakken werden vooral in de nacht van zaterdag op zondag omgeschopt of er werden plantjes uitgetrokken die elders werden weggegooid.

Bij het opruimen van zwerfafval viel dat de schoonmakers van SGS op. Daarom heeft het bestuur van SGS aangeboden om met de nieuwe bakfiets de vernielde bakken uit het straatbeeld te verwijderen en af te geven bij de Stadswinkel aan de kop van de Kleiweg. Afgelopen donderdagochtend zijn de eerste bakken afgeleverd. Afgelopen zondag werden de laatste bij de Stadswinkel gezet, waarbij ook nu weer in de nacht van zaterdag op zondag vijf bakken ernstig waren vernield.

Aanpak weesfietsen en fietswrakken In Gouda

Vanaf half januari 2019 worden fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-station en aan het begin van de Kleiweg (Regentesseplantsoen) weggehaald en afgevoerd. Hierdoor komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die nu nog op straat staan. Wie een fiets in een van de stallingen heeft staan die lang niet is gebruikt moet die dan snel weghalen. Anders doet de gemeente dat.

Fout geparkeerd? Fiets weg of bekeuring voor bromfiets of scooter
Als er weer ruimte in de stallingen is, start de handhaving van het parkeerverbod. Geparkeerde fietsen die in de parkeerverbod zones staan, worden afgevoerd naar het fietsdepot aan de Goejanverwelledijk 10. Daar kan de fiets gedurende 4 weken opgehaald worden tegen betaling van € 30. Wordt de fiets binnen deze termijn niet opgehaald, dan wordt de gemeente eigenaar van de fiets.
Fout geparkeerde scooters en bromfietsen kunnen een bekeuring krijgen op basis van het kenteken.

Samengevat de nieuwe parkeerspelregels vanaf januari 2019
– Fiets-, bromfiets- en scooter parkeren bij station Gouda en de begin van de Kleiweg mag alleen nog in de stallingen en de daarvoor bestemde parkeervakken.
– Geparkeerde fietsen die binnen de verbodzones op straat staan, worden afgevoerd naar het fietsdepot.
– Geparkeerde scooters en bromfietsen kunnen een bekeuring krijgen op basis van het kenteken.
– Fietsen en scooters/bromfietsen mogen maximaal 2 weken onafgebroken in de stallingen en parkeervakken staan bij het station en de stalling Regentesseplantsoen (begin van de Kleiweg). Daarna heeft de eigenaar dan nog 2 dagen om zijn fiets of scooter/bromfiets weg te halen. Anders voert de gemeente de fiets af naar het fietsdepot of wordt er een bekeuring gegeven.

Overigens meldt de Stichting Gouda Schoon al sinds april 2018 als er ergens weesfietsen of fietswrakken in het kernwinkelgebied worden gesignaleerd. Dat wordt doorgegeven aan het Meldpunt Openbaar Gebied. Sinds april vorig jaar zijn naar schatting al 50 van dergelijke fietsen uit het kernwinkelgebied weggehaald.

Handhaving onderzoekt inhoud grijze afvalzakken

Sinds 1 januari mogen bewoners van de binnenstad van Gouda die geen pasje hebben voor een ondergrondse afvalcontainer hun grijze vuilniszakken niet meer op straat aanbieden. Wie dat nog wel doet loopt de kans op een forse boete. Medewerkers van handhaving van de gemeente nemen de grijze zakken mee en bekijken de inhoud op zoek naar sporen van de dader. Dat kunnen bijvoorbeeld adresgegevens zijn van post die in de zak zit.
Helaas constateert de stichting met enige regelmaat dat er grijze zakken al vanaf zaterdag op diverse plaatsen in de binnenstad buiten worden gezet. Van deze plaatsingen wordt melding gemaakt bij de gemeente, waar mogelijk vergezeld van een foto.
Dit is overigens niet bij uitstek een Gouds probleem. Recent was een bestuurslid van de stichting in het centrum van Amsterdam. Ook daar staan verboden grijze zakken aan de kant van de weg en ook daar nemen medewerkers van handhaving de zakken mee voor onderzoek (zie foto).

Project bestrijding zwerfafval op zondagen verlengd

Vorig jaar april is een project gestart om het zwerfafval dat op zondagen in het kernwinkelgebied van de Goudse binnenstad ligt weg te halen. Na de uitgaansavond op zaterdag ligt er dan vaak veel afval in de winkelstraten, op de Markt en in het water er omheen. De ingehuurde schoonmaker trof van alles aan: fietsen in de gracht, lachgaspatronen, lege flessen, glazen en zelfs een complete 23-delige encyclopedie die op straat was gedumpt. Dat project is zeer succesvol gebleken, de winkelstraten knapten er aanzienlijk van op en het project kreeg van bezoekers en bewoners complimenten.
Ook werden af en toe de prullenmanden in de winkelstraten extra gereinigd, net als het straatmeubilair.
Het geld dat hiervoor benodigd was kwam via het Zwerfafvalfonds van de organisatie Nederland Schoon. Medewerkers van Nederland Schoon kwamen af en toe een kijkje nemen en gaven tips om de boel nog schoner te maken en te houden.
Gezien het succes heeft de gemeente Gouda besloten dit project in ieder geval dit jaar nog te verlengen.

Probleem van zwerfafval aanpakken bij de bron

Zwerfafval in Nederland is een probleem. Hardnekkige uitzonderingen daargelaten, willen de meeste mensen geen smeerboel van rond gewaaid papier en andere troep.
Maar zeker naarmate het gebied wat anoniemer wordt, ziet men de bereidheid afnemen om de rotzooi zelf op te ruimen. In de eigen woonstraat wordt minder snel iets op de grond gegooid dan in een drukke winkelstraat.
En als mensen bereid zijn een eind(je) te lopen om hun papier naar een speciale papiercontainer te brengen, dan is de teleurstelling dat die container weer niet op tijd geleegd is groot. En die teleurstelling uit zich dan in het bijplaatsen van hun papier bij de volle container in plaats van het weer mee terug te nemen naar huis. En zo ontstaat zwerfafval.
Een van de bronnen die aangepakt moet worden is het tijdig legen van glasbakken en papiercontainers. Daar moeten gemeenten en andere verantwoordelijken in het openbare gebied extra alert op zijn. Er zijn technische snufjes genoeg om ervoor te zorgen dat er ergens een lampje gaat branden als de glasbak of papiercontainer voor tachtig procent vol is en nodig geleegd moet worden.
Als de overheid en het bedrijfsleven daarin nu eens investeren, spaart dat veel geld dat anders aan het opruimen van zwerfafval zou moeten worden besteed.
Op de foto een volle papiercontainer in de binnenstad van Gouda.

Ook in aanloop naar de kerstdagen Gouda Schoon

Afgelopen zondag – net voor de beide kerstdagen – waren stadsschoonmaker Henri en zijn hulp Viktor weer actief in de Goudse binnenstad om het kernwinkelgebied en aanpalende straten van zwerfafval te ontdoen. Er was veel te doen. Veel zogenoemde bijplaatsingen van vuilniszakken bij horeca-containers rond de St. Janskerk. En een hoop afval veroorzaakt door uitgaanspubliek op zaterdagnacht. Jammer, ook veel vernielingen aan de in de winkelstraten geplaatste kerstbomen die er zijn neergezet nu de feestverlichting door een voor velen onbegrijpelijke beslissing van de ODMH moest worden weggehaald.
Het lijkt er op dat de ODMH een rekening te vereffenen had waardoor er een last kwam waardoor de feestverlichting ook op onschuldige plekken moest worden verwijderd.
Enfin, het is niet anders. De mannen deden hun werk perfect.

 

Goudse vertegenwoordigers bezochten congres Rendement van Schoon

Maandag, 20 november 2017 werd in de Jaarbeurs in Utrecht het congres ‘Het Rendement van Schoon’ gehouden. De organisatie was in handen van Nederland Schoon. Onder de honderden aanwezigen waren ook twee vertegenwoordigers van de gemeente Gouda, één van Cyclus NV, twee bestuursleden van de Stichting Gouda Schoon en de Goudse stadsschoonmaker.
Gedurende de dag waren er verschillende deelsessies en een paar plenaire bijeenkomsten die werden geleid door radio-presentator Rens de Jong. Kijk hier terug –> After movie Congres Het Rendement van Schoon 20 november 2017
Tijdens de pauzes, de lunch en na afloop bij de borrel konden de bezoekers langs de verschillende bedrijven en organisaties lopen die met een stand of met hun producten vertegenwoordigd waren. Zo waren er verschillende soorten prullenbakken te zien en lieten een paar bedrijven zien wat voor spullen kunnen worden gemaakt van afval.

Tijdens het congres werd ook bekend welk winkelgebied het schoonste gebied van het jaar is. Dat werd een winkelcentrum in Helmond. Gouda had drie winkelcentra opgegeven: het centrum en de winkelcentra Bloemendaal en Goverwelle. De waarderingen van deze winkelcentra gezamenlijk bracht Gouda als totaal op plek 17 van de lijst en dat is een winst van zes plekken t.o.v. de lijst 2016 toen Gouda op nummer 23 stond.