Aanpak weesfietsen en fietswrakken In Gouda

Vanaf half januari 2019 worden fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-station en aan het begin van de Kleiweg (Regentesseplantsoen) weggehaald en afgevoerd. Hierdoor komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die nu nog op straat staan. Wie een fiets in een van de stallingen heeft staan die lang niet is gebruikt moet die dan snel weghalen. Anders doet de gemeente dat.

Fout geparkeerd? Fiets weg of bekeuring voor bromfiets of scooter
Als er weer ruimte in de stallingen is, start de handhaving van het parkeerverbod. Geparkeerde fietsen die in de parkeerverbod zones staan, worden afgevoerd naar het fietsdepot aan de Goejanverwelledijk 10. Daar kan de fiets gedurende 4 weken opgehaald worden tegen betaling van € 30. Wordt de fiets binnen deze termijn niet opgehaald, dan wordt de gemeente eigenaar van de fiets.
Fout geparkeerde scooters en bromfietsen kunnen een bekeuring krijgen op basis van het kenteken.

Samengevat de nieuwe parkeerspelregels vanaf januari 2019
– Fiets-, bromfiets- en scooter parkeren bij station Gouda en de begin van de Kleiweg mag alleen nog in de stallingen en de daarvoor bestemde parkeervakken.
– Geparkeerde fietsen die binnen de verbodzones op straat staan, worden afgevoerd naar het fietsdepot.
– Geparkeerde scooters en bromfietsen kunnen een bekeuring krijgen op basis van het kenteken.
– Fietsen en scooters/bromfietsen mogen maximaal 2 weken onafgebroken in de stallingen en parkeervakken staan bij het station en de stalling Regentesseplantsoen (begin van de Kleiweg). Daarna heeft de eigenaar dan nog 2 dagen om zijn fiets of scooter/bromfiets weg te halen. Anders voert de gemeente de fiets af naar het fietsdepot of wordt er een bekeuring gegeven.

Overigens meldt de Stichting Gouda Schoon al sinds april 2018 als er ergens weesfietsen of fietswrakken in het kernwinkelgebied worden gesignaleerd. Dat wordt doorgegeven aan het Meldpunt Openbaar Gebied. Sinds april vorig jaar zijn naar schatting al 50 van dergelijke fietsen uit het kernwinkelgebied weggehaald.