Zes dagen per week ophalen horeca-afval gestart

De stichting kent op dit moment twee projecten: het bestrijden van zwerfafval op zondagen in het kernwinkelgebied en het op een andere manier ophalen van afval bij met name horecazaken. Daardoor kunnen kliko’s en containers uit het openbare gebied verdwijnen.
Het bestrijden van zwerfafval is begin april weer opgestart.
Sinds half mei is het ophalen van afval bij horecazaken en andere bedrijven gestart. Daartoe huurt de stichting een zogenoemde Groupil met chauffeur via Promen in Gouda. Die gaat zes dagen per week een paar keer een route rijden in de Goudse binnenstad om het afval op te halen dat buiten in witte zakken wordt aangeboden. De zakken worden in kliko’s gedaan en als de kliko’s vol zijn, worden die geleegd in een perscontainer van Beelen B.V. die staat op de Goudakade. De route is in overleg met deelnemende zaken zo gepland dat de witte zakken zo kort mogelijk buiten staan.

Inmiddels hebben achttien bedrijven zich aangemeld voor deelname en de verwachting is dat dit aantal snel zal toenemen. De eerste kliko’s en containers zijn inmiddels uit het straatbeeld verdwenen. De gemeente Gouda heeft dit project ook omarmd en gaat vanaf 1 juli handhaven. Want volgens de APV mogen kliko’s en containers niet permanent buiten staan in het openbare gebied.