Steeds meer mensen dumpen afval in kledingbakken

Goededoelenorganisaties die textiel inzamelen voor hergebruik hebben in toenemende mate last van mensen die hun chemisch en huishoudelijk afval in kledingbakken dumpen. De kleding die ze ontvangen in openbare containers raakt zo ernstig vervuild dat die nauwelijks mee bruikbaar is, schrijft Trouw.

De koepel Vereniging Herwinning Textiel (VHT) stuurt vandaag een brandbrief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu, D66) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De situatie is zo nijpend dat de inzameling van kleding totaal dreigt te stagneren, zeggen de inzamelaars, waaronder marktleiders Leger des Heils en de stichting Sympany.

Volgens de textielinzamelaars ligt het probleem voor een belangrijk deel aan het strenge afvalbeleid van gemeenten. Die vragen burgers om afval gescheiden in te leveren en werken steeds vaker met toegangspasjes voor buurtcontainers. Ook laten zij burgers betalen voor afval. Die kiezen er dan steeds vaker voor om hun afval in de openbare bakken van de goede doelen te gooien. Met als gevolg dat het ingeleverde schone textiel ongeschikt is geworden voor tweedehands verkoop of recycling.

De Stichting Gouda Schoon (SGS) werkt met name in en rond het kernwinkelgebied. Het lijkt daar alsof bedrijven en inwoners steeds minder illegaal afval dumpen. Maar toch ook hier ziet SGS nog steeds op de vreemdste tijden bijplaatsingen bij vuil- en glascontainers of verkeerde plaatsingen van vuilniszakken op verkeerde tijden. Kledingbakken zijn voor zover SGS bekend niet te vinden in de Goudse binnenstad. De kledingbak op de foto met diverse bijplaatsingen staat op het parkeerterrein bij winkelcentrum Goverwelle.