Steeds meer mensen dumpen afval in kledingbakken

Goededoelenorganisaties die textiel inzamelen voor hergebruik hebben in toenemende mate last van mensen die hun chemisch en huishoudelijk afval in kledingbakken dumpen. De kleding die ze ontvangen in openbare containers raakt zo ernstig vervuild dat die nauwelijks mee bruikbaar is, schrijft Trouw.

De koepel Vereniging Herwinning Textiel (VHT) stuurt vandaag een brandbrief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu, D66) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De situatie is zo nijpend dat de inzameling van kleding totaal dreigt te stagneren, zeggen de inzamelaars, waaronder marktleiders Leger des Heils en de stichting Sympany.

Volgens de textielinzamelaars ligt het probleem voor een belangrijk deel aan het strenge afvalbeleid van gemeenten. Die vragen burgers om afval gescheiden in te leveren en werken steeds vaker met toegangspasjes voor buurtcontainers. Ook laten zij burgers betalen voor afval. Die kiezen er dan steeds vaker voor om hun afval in de openbare bakken van de goede doelen te gooien. Met als gevolg dat het ingeleverde schone textiel ongeschikt is geworden voor tweedehands verkoop of recycling.

De Stichting Gouda Schoon (SGS) werkt met name in en rond het kernwinkelgebied. Het lijkt daar alsof bedrijven en inwoners steeds minder illegaal afval dumpen. Maar toch ook hier ziet SGS nog steeds op de vreemdste tijden bijplaatsingen bij vuil- en glascontainers of verkeerde plaatsingen van vuilniszakken op verkeerde tijden. Kledingbakken zijn voor zover SGS bekend niet te vinden in de Goudse binnenstad. De kledingbak op de foto met diverse bijplaatsingen staat op het parkeerterrein bij winkelcentrum Goverwelle.

Plastic zakjes bij de Aldi gaan geld kosten

Nadat Aldi eerder al plastic boodschappentassen uit zijn winkels heeft verbannen, gaat de discounter als eerste grote supermarkt geld vragen voor de plastic zakjes voor fruit en groenten. Dit meldt de Telegraaf.
De prijs gaat een bescheiden 1 eurocent bedragen. Als reden voor de maatregel noemt Aldi het milieu en de wens om de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Vorig jaar stopte Aldi al met de verkoop van eenmalige plastic boodschappentassen. Klanten kunnen alleen nog herbruikbare boodschappentassen kopen. Deze stap is nog niet overgenomen door de grote reguliere supermarkten.

De bestaande plastic zakjes maken spoedig plaats voor zakjes van hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast komt Aldi met een groente- en fruitzak die geschikt is om meermalen te gebruiken. „We hopen dat onze klanten uiteindelijk gaan kiezen voor die herbruikbare zak. Dit heeft bij meermalig gebruik de minste impact op het milieu”, zegt duurzaamheidsmanager Nadie Winde van Aldi.

Volgens Aldi heeft de supermarktketen sinds het stoppen met eenmalige plastic boodschappentassen al 200.000 kilo plastic bespaard.

De Nederlandse supermarktbranche liet eerder dit jaar weten dat het zijn plastic uitstoot sterk wil verminderen. Nu nog worden reusachtige hoeveelheden plastic gebruikt voor de verpakking van bijvoorbeeld vlees, groenten, kaas en brood. Het streven is om het aantal plastic verpakkingen in de schappen met 20 procent te verlagen voor 2025.

Stichting wint logo’s van Nederland Schoon

Afgelopen voorjaar heeft de Stichting Gouda Schoon (SGS) meegedaan aan een enquête die werd verspreid door Nederland Schoon onder gemeenten en andere organisaties die zich bezighouden met zwerfafval. Onder de inzenders werden drie prijzen verloot.
De Stichting Gouda Schoon was een van die winnaars en kreeg van Nederland Schoon de mogelijkheid om op maximaal tien plekken in de stad een logo aan te laten brengen waarbij publiek wordt opgeroepen om de omgeving schoon te houden.
Op 17 april kwam een gespecialiseerd bedrijf de logo’s in het kernwinkelgebied van de Goudse binnenstad aanbrengen. Wethouder Hilde Niezen hielp mee om het eerste logo aan te brengen op de Kleiweg vóór de Stadswinkel (zie foto).

De overige logo’s werden aangebracht op de hoek Kleiweg/Turfmarkt, Wijdstraat, Lange Groenendaal, Achter de Waag, bij de Nieuwe Marktpassage en op de Korte en Lange Tiendeweg.
De logo’s zijn met milieu-vriendelijke grondstoffen aangebracht en blijven – afhankelijk van het weer en het intensieve gebruik – ongeveer 6 tot 8 weken zichtbaar.

Staatssecretaris wil geen statiegeld op blikjes

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) blijft ondanks aandringen van enkele oppositiepartijen bij haar standpunt dat ze geen statiegeld voor blikjes wil invoeren. Ze houdt daarbij vast aan haar oorspronkelijke plan om mogelijk alleen plastic flesjes te belasten.

“Statiegeld op blikjes is een ander vraagstuk dan dat van plastic flesjes”, zei Van Veldhoven donderdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de circulaire economie. “Bij plastic gaat het ook over onze gezondheid, daarom heeft dat voor mij prioriteit”, aldus de bewindsvrouw.
Het opruimen van blikjes wordt geschaard onder een bredere aanpak van zwerfafval dat periodiek zal worden gemonitord en waarover de Kamer zal worden geïnformeerd.

Van Veldhoven heeft afspraken met het bedrijfsleven gemaakt om plastic verpakkingen terug te dringen. Het doel is dat er eind volgend jaar tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval terugkomen, ook moet 90 procent van de kleine flesjes worden hergebruikt. Lukt dat niet, dan wordt in 2021 statiegeld op de flesjes ingevoerd.

Oppositiepartijen zijn het niet eens met het besluit van de staatssecretaris. Zij zagen zich gesteund door een eerdere oproep van koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten krijgen namelijk in de praktijk het meest te maken met zwerfafval. Gemeenten verwachten dat bedrijven massaal overstappen op blikjes, omdat plastic duurder wordt en vragen daarom om wetgeving die statiegeld op blikjes en kleine petflessen mogelijk maakt. “En neem dan gelijk ook de grote flessen mee die nu nog op vrijwillige basis worden ingezameld”, schreef de VNG in een brief aan de Tweede Kamer.
In Gouda wordt iedere zondagmorgen in de belangrijkste winkelstraten in opdracht van de Stichting Gouda Schoon (SGS) zwerfafval opgeruimd. Opvallend is het enorme aantal blikjes dat in de straten en grachtjes wordt aangetroffen. Plastic flesjes zijn veruit in de minderheid. Na lege en halfvolle blikjes staan lege sigarettenpakjes op nummer twee.

Plastic slecht voor mens, dier en milieu

Op de Filipijnen is een dode potvis aangespoeld. Het dier is waarschijnlijk overleden door plastic afval. In de maag van het dier werd veertig kilo plastic gevonden. Volgens natuurbeschermers gaat het om het ernstigste geval ooit van plasticvergiftiging bij een walvis. Dit meldt de Telegraaf.

Het land wordt door natuurbeschermingsorganisaties aangemerkt als een van de grootste oceaanvervuilers ter wereld. Dat zou komen omdat het land nog altijd plastic voor eenmalig gebruik propageert. Uit autopsie bleek dat het afval vooral bestond uit voedselverpakkingen en boodschappentassen.

Het Wereldnatuurfonds (WWF) zei in een reactie: ‘De gestrande potvis op de Filipijnen is het zoveelste voorbeeld dat plastic vervuiling dodelijk is voor het leven in de oceanen. Per jaar komt er 10 miljard kilo plastic in de zee terecht: we hebben nog geen idee hoe verstrekkend de gevolgen hiervan zullen zijn voor het functioneren van de oceaan en uiteindelijk voor onszelf. Er moeten bindende internationale afspraken komen om de plastic crisis te stoppen.’

Stichting Gouda Schoon voert plantenbakken af voor herstel

De S.O.G., de ondernemersvereniging van de Goudse binnenstad, heeft een tijd geleden kleine plantenbakken gevuld met violen in de belangrijkste winkelstraten geplaatst. Doel was de straten in de donkere tijden wat op te fleuren.
De hoop daarbij was ook dat winkels waar deze plantenbakken (vlak)bij staan, de bakken in de gaten houden. Bij droog weer een beetje water geven, bij nat weer de bakken beschermen en bij schade de bakken herstellen.
Helaas zijn op bepaalde plekken deze plantenbakken niet veilig geweest voor herhaalde vernielingen door nachtelijke bezoekers. Bakken werden vooral in de nacht van zaterdag op zondag omgeschopt of er werden plantjes uitgetrokken die elders werden weggegooid.

Bij het opruimen van zwerfafval viel dat de schoonmakers van SGS op. Daarom heeft het bestuur van SGS aangeboden om met de nieuwe bakfiets de vernielde bakken uit het straatbeeld te verwijderen en af te geven bij de Stadswinkel aan de kop van de Kleiweg. Afgelopen donderdagochtend zijn de eerste bakken afgeleverd. Afgelopen zondag werden de laatste bij de Stadswinkel gezet, waarbij ook nu weer in de nacht van zaterdag op zondag vijf bakken ernstig waren vernield.

Ook de HEMA bindt strijd aan tegen plastic

Warenhuis HEMA verkoopt uiterlijk vanaf 2020 geen plastic rietjes en wattenstaafjes meer. Het bedrijf begint dit najaar al met papieren en metalen alternatieven voor rietjes. Ook plastic wegwerpborden, roerstaafjes en confetti verdwijnen uit het assortiment.
Dat schrijft AD donderdag op basis van een interview met Eva Ronhaar, die verantwoordelijk is voor de verduurzaming van HEMA.

Producten die al gemaakt zijn, worden nog wel verkocht. “We gaan die spullen niet vernietigen maar kopen ze niet langer in of laten ze niet bijmaken”, aldus Ronhaar. “De kartonnen wattenstaafjes zijn nu al beschikbaar in sommige winkels en zullen langzaam worden uitgebreid.”

De reden voor de ban van plastic is volgens Ronhaar de impact op het milieu. “We willen onze verantwoordelijkheid nemen”, stelt ze. Achter de schermen is HEMA volgens haar al langer bezig met deze duurzame koers.

Na het aanpakken van wegwerpplastic wordt het hele assortiment onder de loep genomen. “Onze volgende doelstelling is de totale verpakkingen verminderen met 25 procent in 2025 en 100 procent gerecycled of bioplastic in 2025.” (NU.nl)

Aanpak weesfietsen en fietswrakken In Gouda

Vanaf half januari 2019 worden fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-station en aan het begin van de Kleiweg (Regentesseplantsoen) weggehaald en afgevoerd. Hierdoor komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die nu nog op straat staan. Wie een fiets in een van de stallingen heeft staan die lang niet is gebruikt moet die dan snel weghalen. Anders doet de gemeente dat.

Fout geparkeerd? Fiets weg of bekeuring voor bromfiets of scooter
Als er weer ruimte in de stallingen is, start de handhaving van het parkeerverbod. Geparkeerde fietsen die in de parkeerverbod zones staan, worden afgevoerd naar het fietsdepot aan de Goejanverwelledijk 10. Daar kan de fiets gedurende 4 weken opgehaald worden tegen betaling van € 30. Wordt de fiets binnen deze termijn niet opgehaald, dan wordt de gemeente eigenaar van de fiets.
Fout geparkeerde scooters en bromfietsen kunnen een bekeuring krijgen op basis van het kenteken.

Samengevat de nieuwe parkeerspelregels vanaf januari 2019
– Fiets-, bromfiets- en scooter parkeren bij station Gouda en de begin van de Kleiweg mag alleen nog in de stallingen en de daarvoor bestemde parkeervakken.
– Geparkeerde fietsen die binnen de verbodzones op straat staan, worden afgevoerd naar het fietsdepot.
– Geparkeerde scooters en bromfietsen kunnen een bekeuring krijgen op basis van het kenteken.
– Fietsen en scooters/bromfietsen mogen maximaal 2 weken onafgebroken in de stallingen en parkeervakken staan bij het station en de stalling Regentesseplantsoen (begin van de Kleiweg). Daarna heeft de eigenaar dan nog 2 dagen om zijn fiets of scooter/bromfiets weg te halen. Anders voert de gemeente de fiets af naar het fietsdepot of wordt er een bekeuring gegeven.

Overigens meldt de Stichting Gouda Schoon al sinds april 2018 als er ergens weesfietsen of fietswrakken in het kernwinkelgebied worden gesignaleerd. Dat wordt doorgegeven aan het Meldpunt Openbaar Gebied. Sinds april vorig jaar zijn naar schatting al 50 van dergelijke fietsen uit het kernwinkelgebied weggehaald.

‘Het Rendement van Schoon’

Afgelopen maandag 26 november werd in de Rijtuigenloods in Amersfoort (zie foto) het jaarlijkse congres Het Rendement van Schoon gehouden. Dit congres wordt georganiseerd door Nederland Schoon.
Ongeveer 300 deelnemers vanuit gemeenten, afval-gerelateerde bedrijven en andere organisaties die met afval te maken hebben hadden zich ingeschreven. Ook het bestuur van de Stichting Gouda Schoon was aanwezig.

Voor de deelnemers gaf Daan Quakernaat een boeiende en bij tijd en wijle humoristische presentatie over het onderwerp Ga kathedralen bouwen. ‘Dit is een verhaal over de angst en passie. Over de angst om controle te verliezen. Over passie die nodig is om iets tot stand te brengen. Met controle is niets mis. Maar teveel controle leidt tot angst voor risico en gebrek aan passie die nodig is voor verandering, innovatie en groei’, zo staat te lezen op de website Ga kathedralen bouwen van Quakernaat.

Daarna kregen de deelnemers de kans om verschillende nuttige workshops te bezoeken.
De middag werd besloten door acteur en cabaretier Viggo Waas.

‘Neem je eigen beker mee’ in de strijd tegen afval

Klanten die een eigen herbruikbare beker meenemen naar de stationswinkels van Julia’s, AH to go en Railcatering krijgen vanaf woensdag 25 cent korting op warme dranken. De NS wil met deze actie het gebruik van herbruikbare bekers stimuleren en zwerfafval tegengaan.

Bij andere winkels op het station was het al mogelijk korting te krijgen met een eigen beker. Onder meer Kiosk, StationsHuiskamer, Starbucks, Pret A Manger en LEON bieden deze service al langer. Anita Wetterhahn-Reijnen, directeur retail NS Stations, hoopt en verwacht dat nog meer winkels zich aansluiten bij de kortingsactie. “Hoe meer winkels meedoen, hoe groter de impact.”

Jaarlijks worden er meer dan 30 miljoen warme dranken besteld op stations. De huidige wegwerpbekers kunnen niet worden hergebruikt en belanden in het afval. De NS onderzoekt de mogelijkheid om de bekers te recyclen als wc papier.

Op station Utrecht Centraal opent tijdelijk de pop-up winkel ‘Af van afval’. Tot en met 15 oktober zijn hier producten verkrijgbaar die gemaakt zijn van hergebruikt NS-materiaal. Ook zijn er herbruikbare bekers te koop in deze pop-up.