Handhaving onderzoekt inhoud grijze afvalzakken

Sinds 1 januari mogen bewoners van de binnenstad van Gouda die geen pasje hebben voor een ondergrondse afvalcontainer hun grijze vuilniszakken niet meer op straat aanbieden. Wie dat nog wel doet loopt de kans op een forse boete. Medewerkers van handhaving van de gemeente nemen de grijze zakken mee en bekijken de inhoud op zoek naar sporen van de dader. Dat kunnen bijvoorbeeld adresgegevens zijn van post die in de zak zit.
Helaas constateert de stichting met enige regelmaat dat er grijze zakken al vanaf zaterdag op diverse plaatsen in de binnenstad buiten worden gezet. Van deze plaatsingen wordt melding gemaakt bij de gemeente, waar mogelijk vergezeld van een foto.
Dit is overigens niet bij uitstek een Gouds probleem. Recent was een bestuurslid van de stichting in het centrum van Amsterdam. Ook daar staan verboden grijze zakken aan de kant van de weg en ook daar nemen medewerkers van handhaving de zakken mee voor onderzoek (zie foto).